Afdeling

Ten westen van de stad Groningen ligt het Westerkwartier. Dit gebied behoorde van oudsher al tot het gewest 'Westerkwartier'. De grenzen van dit gebied zijn de provinciegrenzen van Drenthe en Friesland, en het Reitdiep. De gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en het voormalig schiereiland Middag (de oude gemeente Ezinge, tot eind 2018 onderdeel van de gemeente Winsum) zullen per 1 januari 2019 samen verdergaan als gemeente Westerkwartier.

Daarom hebben de voormalige afdelingen GroenLinks Grootegast, Leek-Marum en Zuidhorn in 2017 samen de nieuwe afdeling GroenLinks Westerkwartier opgericht. De afdeling telt ruim 100 leden. Het afdelingsbestuur bestaat uit Arie van Wijk, Albert Gelderman, Ben Kunst Jessica Koetsier en Hiltje Hof.

Er is een actieve activiteitencommissie. 

De verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november 2018 is gestart met 29 kandidaten en vele tientallen leden en vrijwilligers.

Voor contact met het afdelingsbestuur: secretaris@groenlinkswesterkwartier.nl

 

Tot 31 december 2018 blijven in elk geval de raadsfracties en wethouders in de oude gemeenten Grootegast, Leek en Zuidhorn nog actief. Daarom kun je via de hiernaast geplaatste links informatie vinden over de huidige en eerdere activiteiten van de fracties en de afdelingen.