Afdeling

Ten westen van de stad Groningen ligt het Westerkwartier. Dit gebied behoorde van oudsher al tot het gewest 'Westerkwartier'. De grenzen van dit gebied zijn de provinciegrenzen van Drenthe en Friesland, en het Reitdiep. De gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en het voormalig schiereiland Middag (de oude gemeente Ezinge, tot eind 2018 onderdeel van de gemeente Winsum) zijn vanaf 1 januari 2019 samen verder gegaan als gemeente Westerkwartier.

Daarom hebben de voormalige afdelingen GroenLinks Grootegast, Leek-Marum en Zuidhorn in 2017 samen de nieuwe afdeling GroenLinks Westerkwartier opgericht.

Onze afdeling telt ruim 100 leden.

Het afdelingsbestuur bestaat uit:

  • Arie van Wijk
  • Albert Gelderman
  • Ben Kunst
  • Dries Posthumus

Er is een actieve activiteitencommissie. 

Voor contact met het afdelingsbestuur: secretaris@groenlinkswesterkwartier.nl