Nieuws

Politiek Café met als thema Welzijn in Leek

Het rijk heeft vele taken op gebied van zorg en welzijn op het bordje van de gemeenten geschoven. De gemeente staat immers dichter bij de burger en weet wat er speelt onder haar inwoners.

Uitgangspunt is dat deze inwoners zo weinig mogelijk een beroep doen op professionele hulp en zo veel mogelijk zelfredzaam zijn. Dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Veel mensen hebben daar toch op zijn minst een duwtje in de rug voor nodig. Anderen redden het absoluut niet op eigen kracht.

Natuurlijk is het wel belangrijk dat deze mensen bereikt en geholpen worden, zodat er niemand aan de zijlijn blijft staan. In Leek houden zich hier diverse welzijnsorganisaties mee bezig.

Lees verder

Karin Dekker wordt voorgedragen als nieuwe wethouder

GroenLinks Leek draagt Karin Dekker voor als nieuwe wethouder

Na het plotselinge overlijden van wethouder Rien Honnef, moest GroenLinks in Leek, niet alleen deze klap verwerken, maar ook bezig met het invullen van de opvolging.

De afdeling heeft voor de opvolging een profielschets gemaakt en deze is afgestemd met de coalitiepartners, PvdA en CDA. Dit leverde geen verschillen op in gezichtspunten.

Vervolgens is GroenLinks met een aantal kandidaten in gesprek gegaan en heeft uiteindelijk besloten dat zij Karin Dekker gaat voordragen als kandidaat wethouder. De coalitiepartners hebben intussen kennisgemaakt en kunnen de keus van GroenLinks ten volle ondersteunen. GroenLinks is van mening met Dekker een stevige kandidaat te hebben gevonden, die zeker in staat kan worden geacht de ingeslagen weg voort te zetten.

Lees verder