Nieuws

Van bij- naar hoofdzaak

Een GroenLinks Westerkwartier-notitie voor een biodiversiteit en een vruchtbaar bijen- en insectenbeleid.

In deze beknopte notie beschrijven we als GroenLinks-fractie Westerkwartier wat we in en buiten de raad willen doen om de biodiversiteit te behouden en bevorderen.

We zoemen vooral in op de teruggang van de insecten, waaronder bijen.

Meldpunt Verkeersveiligheid

Inwoners van de gemeente Westerkwartier hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep van GroenLinks om verkeersgevaarlijke situaties te melden.

Lees verder

Begroting 2020

Begroting financien

De fractie van GroenLinks Westerkwartier bepleitte bij de behandeling van de begroting 2020 om snel veel aandacht te besteden aan de klimaat- en stikstofcrises.

Die hebben immers vroeg of laat grote invloed op het leven en werken in Westerkwartier.

 

Lees verder

Opening Kledingbank Maxima

Afgelopen maandag opende de kledingbank Maxima Westerkwartier haar deuren in Grootegast. Ook wij waren aanwezig. Een feestelijke opening die we tegelijk ook erg pijnlijk vinden. Het zou niet zo moeten zijn.

Landelijk was er deze week aandacht voor de ondersteuning van de voedselbanken Nederland. GroenLinks vindt dat de overheid een plicht heeft om te ondersteunen waar nodig!

meer geld voor de voedselbank

Mogelijk drempels in Carolieweg bij Niebert om verkeer af te remmen

GroenLinks-raadslid Aartjan Feitsma stelde vragen aan de gemeente over de verkeersveiligheid.  Hij drong aan op maatregelen nadat de afgelopen tijd vier auto’s achtereen dwars door een haag pardoes een tuin met speeltoestellen inreed.

Volgens Feitsma voelen veel bewoners zich na deze incidenten onveilig. De Halbe Wiersmaweg-Carolieweg geldt als ontsluitingsroute voor verkeer vanuit Zevenhuizen en Roden naar de rijksweg A7 bij Boerakker.

Lees verder

Pagina's