Groene Vooruitgang

Groene Vooruitgang

Groenlinks wil dat fossiele brandstoffen zo snel mogelijk worden vervangen door duurzame energiebronnen. Deze energietransformatie zal in de komende jaren zeer veel inspanningen van overheden, bedrijven en inwoners vragen. De gemeente kan en moet hierbij een voortrekker zijn. Met subsidies en maatregelen wordt energiebesparing prioriteit. Warmtepompen, zonne-energie, mestvergisting, windenergie en andere vormen van duurzame energie kunnen aardgas snel vervangen.