Elk dorp telt

Het Westerkwartier is een stuk groter dan de oude gemeenten afzonderlijk, maar alle dorpen moeten een eigen plek krijgen in het beleid.

Een aantal maatregelen helpt daarbij: de gemeenteraad houdt goed contact met de vertegenwoordigers van alle dorpsverenigingen.

In het college krijgen alle wethouders in hun portefeuille een vast aantal dorpen waarvan zij de coördinerend wethouder zullen zijn en in de begroting wordt opgenomen wat er in welk dorp geïnvesteerd wordt. GroenLinks wil dat er voor elk dorp een ambtelijke contactpersoon wordt aangesteld, de zogenaamde dorpencoördinator, die als loket van de gemeente fungeert. Lokale organisaties – in de meeste gevallen Dorpsbelangen – kunnen met al hun vragen bij de dorpencoördinator terecht. Hij of zij zorgt vervolgens dat de vraag op de juiste plek binnen de gemeente terechtkomt. Dorpen kunnen een eigen budget krijgen, bijvoorbeeld voor hun groenvoorziening.