Zorg over sluiting van 5 consultatiebureaus

Wij maken ons zorgen over de sluiting van vijf consultatiebureaus voor zuigelingen. Het gaat om vestigingen in Opende, Niekerk, De Wilp, Zevenhuizen en Aduard.

 

Een moeder uit Aduard gaf aan dat dit een aderlating is voor het dorp en absoluut geen bijdrage levert aan de cohesie in de samenleving.

De moeder vroeg:  waarom doet de gemeente dit?

Dat is gelijk ook onze belangrijkste vraag.

In de vergadering van de gemeenteraad op 13 november diende GroenLinks een motie in, waarin we het college opriepen om te proberen op de één of andere manier de consultatiebureaus open te houden.

Helaas werd dit verworpen, want alle andere partijen in de raad stemden tegen.