Annemiek KleinJan: “Onze gemeente heeft te maken met grote uitdagingen waar we samen met de PvdA aan willen werken. In de komende periode willen de armoede in onze gemeente fors terugdringen, willen we de CO2 uitstoot verminderen en zetten we ons samen in voor extra woonruimte”.

GroenLinks en PvdA zetten deze belangrijke thema’s hoog op de politieke agenda van de gemeenteraad. Tegelijkertijd geven beide partijen aan ook hun eigen ideeën, identiteit en kleur te zullen behouden.

Sandra de Wit: “Door de samenwerking met GroenLinks krijgen linkse kiezers met hun stem extra invloed. Door samen op te trekken verwachten we meer voor elkaar te krijgen en daarmee ook het vertrouwen in de lokale politiek te versterken.  We nodigen iedereen van harte uit om ons te steunen. Dat kan bijvoorbeeld door mee te doen met onze campagnes en natuurlijk door op PvdA of GroenLinks te stemmen.”

Komende weken wordt de samenwerking tussen de beide partijen zichtbaar tijdens themaweken Armoede, Klimaat en Wonen. 

Fotobijschrift: Annemiek KleinJan (links), lijsttrekker GroenLinks en Sandra de Wit, lijsttrekker PvdA  met op de achtergrond Lutje Batavia in Lutjegast (foto: Luc Veenstra).