Verkeersveiligheid

GroenLinks vraagt aandacht voor verkeersonveilige situaties in het Westerkwartier. Daarom opent de fractie van GroenLinks Westerkwartier een Meldpunt Verkeersveiligheid.

Fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek: “GroenLinks vindt verkeersveiligheid van groot belang. Vooral kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers, voetgangers en kinderen en ouderen moeten aandacht krijgen. Verkeersonveiligheid komt goed op de agenda, omdat deze bijvoorbeeld ook in het meest recente debat in de gemeenteraad besproken is.”

GroenLinksverkeerswoordvoerder Aartjan Feitsma: “Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om vangrails langs het Van Starkenborghkanaal te plaatsen. Op zich kan dat goed zijn, maar wij willen dan kunnen zien waar de verkeersveiligheid het eerst verbeterd moet worden en of zo’n maatregel wel helpt. Daarom nodigen wij inwoners uit om onveilige situaties te melden. Elke situatie is er natuurlijk één te veel. Soms is de situatie voor fietsers, voetgangers of automoblisten onveilig, omdat de wegen of fietspaden niet goed op elkaar aansluiten. Denk bijvoorbeeld aan scholen, kruispunten, een deel van de Carolieweg (voorheen gemeente Leek), bij Pasop, langs het Aduarderdiep, het Van Starkenborghkanaal. Soms gaat het om tijdelijke verkeersonveiligheid vanwege wegonderbrekingen en werkzaamheden.

We willen dit beter in kaart brengen samen met inwoners met concrete meldingen. Want hoe onveiliger de situatie wordt gevonden, hoe beter we daar naar zullen kijken. Onze fractie zal de signalen naar voren brengen in november a.s. bij de behandeling van de begroting voor volgend jaar. Waarschijnlijk kan niet alles en zeker niet alles tegelijk. Wij zullen daarbij dan ook onze keuzen naar voren brengen.”

Meldingen kunnen gedaan worden via:

https://westerkwartier.groenlinks.nl/formulieren/meldpunt-verkeersveiligheid-0