Rommelig College Westerkwartier

 "Het college van de gemeente Westerkwartier maakt een rommelige, zo niet chaotische indruk", zo stelt GroenLinks-fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek.

Het college heeft door zijn manier van handelen en communiceren in de kwesties afvalinzameling, interim-manager en MTB-route zowel inwoners als raad op het verkeerde been heeft gezet. Daarmee geeft het onvoldoende invulling aan zijn bestuurlijke en politieke verantwoordelijkheid.

Vooral de berichten van het college over de behandeling van de aanleg van de Moutainbikeroute roepen veel vragen op. Aanvankelijk behandelde de VZ-wethouder Dijkstra die. Omdat ze in het verleden als raadslid tegen de aanleg was en ze vond dat ze een ommezwaai voor haar achterban niet kon maken, wilde ze dit onderwerp bestuurlijk niet uitvoeren. Ze gaf het stokje over aan PvdA-wethouder Pastoor. Toen het uiteindelijke besluit voor de aanleg van de Moutainbikeroute genomen was, wilde ze het eerst niet en nu blijkbaar weer wel doen.

Van der Hoek: “Deze gang van zaken wekt veel verwarring. Bij wie moet je nu zijn? Wat is het beleid van het college? Verder lijkt het alsof de VZ-wethouder twee boodschappen afgeeft: in het college zitten en tegelijkertijd voor de achterban van VZ onwelgevallige besluiten niet uitvoeren. We vragen ons ook af waarom de wethouder pas ná de publiciteit over de Moutainbikeroute, dit dossier weer zelf gaat doen. Het is opvallend dat de wethouder en het college dit niet zelf melden aan de raad. Daar is het college niet open in. En kent het college eenheid van bestuur en beleid? Verwarring, verbazing en vragen genoeg dus.”

De fractie van GroenLinks vermoedt dat het gedoe en de onduidelijkheden rond het college en VZ mede worden veroorzaakt door het ontbreken van een gedragscode voor wethouders. Die is wel voorgeschreven in de gemeentewet.

GroenLinks legt haar vragen en zorgen voor in het Interpellatiedebat dat woensdag 29 januari wordt gehouden in de raad.