perspectievennota

Fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek: “GroenLinks wil een plan voor de aanval op de armoede, meer woningbouw en sluiting van de gaswinning in het Westerkwartier.” GroenLinks verwondert zich over het op en neer gaande beeld met de financiën van de gemeente. Twee maanden geleden waren er geen financiële mogelijkheden, nu opeens wel. Ook worden er bezuinigingen aangekondigd, vooral op het Sociaal Domein, waarvan niet bekend is hoe die de inwoners zullen treffen.

De vier speerpunten -Duurzaamheid en Klimaat, Preventie Sociaal Domein, Leefbaarheid en Vitaliteit van Dorpen, Goede en Veilige Infrastructuur- vindt GroenLinks een stuk sterker dan het coalitieakkoord. Deze speerpunten zijn zo geformuleerd dat velen, in ieder geval GroenLinks, zich daarin moeten herkennen. Het beleid kan pas beoordeeld worden, als er concrete doelen en maatregelen worden voorgesteld.