Meldpunt Verkeersveiligheid

Inwoners van de gemeente Westerkwartier hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep van GroenLinks om verkeersgevaarlijke situaties te melden.

De fractie van GroenLinks Westerkwartier opende in de zomer van 2019 een digitaal Meldpunt Verkeersveiligheid en verzamelde op deze wijze diverse signalen vanuit de samenleving.

GroenLinksverkeerswoordvoerder Aartjan Feitsma: “Het college van B&W werkt aan een Verkeersvisie voor het Westerkwartier. Daarin is de verkeersveiligheid een belangrijk punt. Voordat je echt maatregelen neemt, is het belangrijk om te weten wat onveilige situaties zijn. Daarom hebben wij onze inwoners gevraagd om onveilige situaties te melden. De gemeente is groot en iedereen kent de situatie in zijn eigen omgeving of waar hij vaak komt, het best. Dit heeft ons in de afgelopen maanden ruim 60 meldingen opgeleverd. Verkeersveiligheid leeft echt onder de mensen. Dat er te hard wordt gereden, is verreweg het vaakst genoemd door onze inwoners. Wij vinden dan ook dat juist op dat punt een consequent beleid gevoerd moet worden: handhaven én maatregelen nemen die (te) hard rijden ontmoedigen. Daarnaast zijn er specifieke knelpunten die door meerdere mensen genoemd zijn. Daar vragen wij speciale aandacht voor.”

De verzamelde signalen hebben wij op 13 november 2019  bij de behandeling van de begroting voor 2020 aan de wethouder overgedragen.