Dierenwelzijn

De fractie van GroenLinks Westerkwartier neemt het initiatief om tot Dierenwelzijnsbeleid te komen.

 

GroenLinks-raadslid en woordvoerder op dit gebied, Annemiek KleinJan-Uneken:

“GroenLinks vindt dierenwelzijn een belangrijk thema. Tot nu toe bestaat er in Westerkwartier geen integraal en samenhangend dierenwelzijnsbeleid. Dat is erg jammer, omdat dieren nu niet goed beschermd worden. Gelukkig hebben we een wethouder die de portefeuille Dierenwelzijn beheert. Maar actief beleid, bijvoorbeeld in het toestaan voor het plaatsen van schuilstallen voor weidedieren of het maken van afspraken waar dieren opgevangen moeten worden als er sprake is van arrestatie of huiselijk geweld, wordt nu onvoldoende gevoerd.

We willen dat verbanden van dierenwelzijn met andere activiteiten zichtbaarder worden, zoals natuur- en milieueducatie, groenbeheer, landbouw, ongediertebestrijding en brandveiligheid van stallen. We zien graag dat groepen die zich in spannen voor het dierenwelzijn meer aandacht en ruimte krijgen. Laten we een diervriendelijke gemeente zijn waar geen plaats is voor misstanden en dierenmishandeling”

Binnenkort zal de fractie van GroenLinks een voorstel aan de raad voorleggen om tot een dierenwelzijnsnota te komen. De fractie wil dat daarbij ook maatschappelijke groeperingen, de Dierenambulance, dierenartsen en inwoners betrokken worden.