Coming out day

Iedereen kan zichzelf zijn!

Op Coming Out Dag 11 oktober hebben onze GroenLinks-wethouders Karin Dekker en Henk Bakker, samen met alle Groninger gemeenten een Regenboogconvenant ondertekend. Daarmee verklaren de gemeenten dat zij zich als partners inzetten voor de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTi-ers in onze provincie. Het doel hiervan is dat iedereen zichzelf kan zijn.

Op dezelfde dag heeft Karin een regenboogzebrapad geopend voor de middelbare school De Borgen in Leek. Dit gebeurde op initiatief van twee leerlingen van De Borgen. Zij vinden het belangrijk dat wordt bevestigd dat iedereen mag zijn wie hij of zij wil zijn.