Begroting financien
Begroting

Begroting 2020

De fractie van GroenLinks Westerkwartier bepleitte bij de behandeling van de begroting 2020 om snel veel aandacht te besteden aan de klimaat- en stikstofcrises.

Die hebben immers vroeg of laat grote invloed op het leven en werken in Westerkwartier.

 

Fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek: “Later zullen onze kinderen en kleinkinderen vragen: wat deden jullie op 13 november 2019 in de raad van Westerkwartier, toen premier Rutte zei dat hij nog nooit zo’n ernstige crisis heeft meegemaakt? En toen de regering bekend maakte dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om de stikstofcrisis te beteugelen?” Klaas-Wybo stelde voor om een Westerkwartier-conferentie te houden met vertegenwoordigers van organisaties en dorpen om de crises te bespreken en maatregelen af te spreken. De andere fracties willen in dit voorstel meegaan. Het zal worden uitgewerkt door de gemeente. GroenLinks heeft stevige kritiek op de onverantwoord forse verhoging van de onroerend zaak belasting (ozb) van 11,5 %. Deze is niet nodig en is een fout signaal na de herindeling. Voor de verkiezingen gaven alle partijen aan dat er door de herindeling geen ozb-verhoging zou komen. Eerder heeft GroenLinks daaromal voorgesteld de ozb helemaal niet te verhogen. Dat bleek niet haalbaar bij de coalitiepartijen VZ Westerkwartier, ChristenUnie, CDA en PvdA. Zelfs het compromisvoorstel van GroenLinks om de verhoging te halveren kon geen genade vinden in de ogen van de coalitiepartijen. Klaas-Wybo: “De coalitie en het college van burgemeester en wethouders zijn tot geen compromis bereid. Ze hebben op dit punt de flexibiliteit van schokbeton