Uitgelicht

Een nieuwe gemeente, een nieuwe raad: onze nieuwe gemeente Westerkwartier vraagt om een stevige inbreng van GroenLinks. 

We willen een mooiere en eerlijkere Westerkwartier!

GroenLinks wil eigen initiatieven van dorpen stimuleren, wanneer deze de leefbaarheid ten goede komen. Hiervoor moet ook een budget beschikbaar worden gesteld.

GroenLinks wil stimuleren dat elk dorp een actuele dorpsvisie heeft, die ook in gesprekken met de gemeente leidend is voor de toekomstige ontwikkelingen.

Er moeten voldoende betaalbare woningen beschikbaar komen en blijven voor mensen met een smalle beurs. Dat geldt ook voor mensen met een functiebeperking.

Duurzaam renoveren en bouwen dienen regel te worden.

 

Elk dorp telt en we gaan graag met elkaar in gesprek.