Uitgelicht

GroenLinks Westerkwartier is voor de gemeenteraadsverkiezingen van november 2018 op zoek naar kandidaten. Deze kandidaten zijn bereid zich na de verkiezingen voor de nieuwe raadsperiode van 4 jaar in te zetten voor de GroenLinks fractie in de gemeenteraad van de gemeente Westerkwartier.

Profiel kandidaten voor de gemeenteraad Westerkwartier 2018 – 2022

GroenLinks Westerkwartier is voor de gemeenteraadsverkiezingen van november 2018 op zoek naar kandidaten. Deze kandidaten zijn bereid zich na de verkiezingen voor de nieuwe raadsperiode van 4 jaar in te zetten voor de GroenLinks fractie in de gemeenteraad van de gemeente Westerkwartier. Hiertoe heeft de afdeling een profiel opgesteld als ideaal waarnaar gestreefd wordt. Naast een profiel voor de individuele kandidaten hanteert de kandidatencommissie ook een profiel voor de fractie als geheel. Er wordt derhalve bij het voorstel voor de kandidatenlijst - naast de mate van overeenkomst van de kandidaat met het profiel – ook rekening gehouden met de samenstelling van het gehele team. Complementaire competenties en diversiteit in de lijst zullen daarom ook meewegen in het voorstel voor de posities van de kandidaten.

Kandidaten

Voor de opstelling van een voorstel voor de kandidatenlijst hanteert de kandidatencommissie een profiel. Dat profiel is gedifferentieerd voor de volgende posities:

  • Lijsttrekker (positie 1 op de lijst)
  • Fractieleden (positie 2 t/m 8 op de lijst)
  • Lijstduwers (posities 9 en verder op de lijst)
  • Fractieprofiel (gericht op de samenstelling van de fractie als geheel)

Aanmelding

Aanmelding voor één of meerdere van deze posities kan per telefoon bij één van de bestuursleden, of door een e-mail te sturen naar kc2018@groenlinkswesterkwartier.nl. Aanmelding dient te gebeuren voor 15 januari 2018.