Verkeer en vervoer

Wij kiezen voor het sterk bevorderen van het openbaar vervoer.

We willen een goede busverbinding Drachten-Leek-Marum-Groningen en daarnaast volledige verdubbeling van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden met een zeer frequente verbinding tussen Visvliet-Grijpskerk-Zuidhorn-Groningen (in de spits om de 10 minuten)

Voor alle stations en transferia geldt dat de faciliteiten goed moeten zijn: goede veilige fietsenstallingen, overstap fiets-trein-(carpool)auto, wachtruimten en Park & Ride-faciliteiten. Bedrijventerreinen moeten gemakkelijker met het openbaar vervoer bereikbaar worden. Tegelijkertijd willen we het fietsen bevorderen (goede, veilige en windluwe fietspaden). De gemeente kan hierin het goede voorbeeld geven met fietsregelingen voor haar werknemers.

We willen experimenteren met (vrijwel) "gratis" openbaar vervoer, te beginnen buiten de spitsuren met speciale groepen als ouderen en jongeren.