Een Samenleving
GroenLinks

Inclusieve samenleving

In het Westerkwartier hoeft niemand langs de kant te staan.

GroenLinks streeft naar een inclusieve samenleving, waar iedereen mee kan doen zonder dat afkomst, leeftijd, geaardheid of geslacht van invloed zijn. In die samenleving staat niet de economie centraal, maar de mens.

Voor arbeidsgehandicapten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijven we streven naar werk in reguliere banen. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door meer te doen dan landelijk vereist wordt. Voor wie dat echt nodig heeft, biedt de gemeente fatsoenlijk beschut werk in een Sociale Werkvoorziening tegen eerlijke voorwaarden (CAO-lonen).

De gemeente heeft de wettelijke taak te zorgen voor openbaar onderwijs en zorgt daarin voor een gespreid, toegankelijk en goed onderwijsaanbod.

Daarbij zijn we ook voor samenwerkingsscholen en integrale kindcentra. Het is heel goed dat kinderen uit gezinnen met verschillende levensovertuigingen samen naar school gaan. Zo leven ze met elkaar samen, leren ze de verschillende overtuigingen kennen en kunnen ze hun eigen weg kiezen naar de toekomst.