Huisvesting

Er moeten voldoende betaalbare woningen beschikbaar komen en blijven.

Duurzaam renoveren en bouwen dienen regel te worden, waarbij de energieprestatie beter moet zijn dan de landelijke normen voorschrijven.

Daarnaast zien we het leefbaar maken en houden van de oude en wat oudere wijken als de grootste uitdaging.

GroenLinks geeft bij nieuwbouwplannen voorrang aan inbreiding, verdichting en herstructurering van wijken om landschap en milieu te sparen.

We willen huurwoningen laten bouwen (veel sociaal, maar ook zeker middelduur).

Moderne woonmogelijkheden voor ouderen zijn nodig, ook om doorstroming te bevorderen.