Armoede

In een welvarend land als Nederland is het echt niet nodig dat zoveel mensen in armoede leven.

Zelfs mensen met een volledige baan verdienen soms te weinig om hun kinderen actief deel te laten nemen aan bijvoorbeeld schoolreisjes, muziekles, sport en verjaardagsfeestjes.
Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen. Gemeentelijke lasten moeten redelijk en betaalbaar zijn voor iedereen. We willen dit eerlijk verdelen. De sterkste schouders kunnen en moeten meer dragen.

Wij staan voor een goed minimabeleid met kwijtscheldingsmogelijkheden.

We willen de Voedselbank overbodig maken door zeer actief de armoede terug te dringen. Zolang de Voedselbank nog wel nodig blijkt, moet de gemeente deze steunen.

Een actieve voorlichting over omgaan met geld en schuldhulpverlening zijn nodig. We zien veel in experimenten met het basisinkomen: dit geeft ruimte aan de veerkracht van mensen.

Doe mee

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een Westerkwartier waarin elk dorp telt!

Hou me op de hoogte