Nieuws van Klaas-Wybo van der Hoek

Regio Groningen-Assen

de bijdrage van GroenLinks over het voorstel “Kwaliteitssprong voor de regio Toekomstagenda Regio Groningen-Assen 2020 – 2025”

Lees verder

Begroting 2020

Begroting financien

De fractie van GroenLinks Westerkwartier bepleitte bij de behandeling van de begroting 2020 om snel veel aandacht te besteden aan de klimaat- en stikstofcrises.

Die hebben immers vroeg of laat grote invloed op het leven en werken in Westerkwartier.

 

Lees verder

klimaatverandering en hitte aanpak.

De fractie van GroenLinks stelde vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de klimaatverandering en de hitte. De fractie wil dat de gemeente een actief beleid gaat uitvoeren om de gevolgen van de klimaatverandering en dus ook de hitte terug te dringen.

Lees verder

perspectievennota

Fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek: “GroenLinks wil een plan voor de aanval op de armoede, meer woningbouw en sluiting van de gaswinning in het Westerkwartier.” GroenLinks verwondert zich over het op en neer gaande beeld met de financiën van de gemeente. Twee maanden geleden waren er geen financiële mogelijkheden, nu opeens wel. Ook worden er bezuinigingen aangekondigd, vooral op het Sociaal Domein, waarvan niet bekend is hoe die de inwoners zullen treffen.

De vier speerpunten -Duurzaamheid en Klimaat, Preventie Sociaal Domein, Leefbaarheid en Vitaliteit van Dorpen, Goede en Veilige Infrastructuur- vindt GroenLinks een stuk sterker dan het coalitieakkoord. Deze speerpunten zijn zo geformuleerd dat velen, in ieder geval GroenLinks, zich daarin moeten herkennen. Het beleid kan pas beoordeeld worden, als er concrete doelen en maatregelen worden voorgesteld.