Politiek Café met als thema Welzijn in Leek

Het rijk heeft vele taken op gebied van zorg en welzijn op het bordje van de gemeenten geschoven. De gemeente staat immers dichter bij de burger en weet wat er speelt onder haar inwoners.

Uitgangspunt is dat deze inwoners zo weinig mogelijk een beroep doen op professionele hulp en zo veel mogelijk zelfredzaam zijn. Dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Veel mensen hebben daar toch op zijn minst een duwtje in de rug voor nodig. Anderen redden het absoluut niet op eigen kracht.

Natuurlijk is het wel belangrijk dat deze mensen bereikt en geholpen worden, zodat er niemand aan de zijlijn blijft staan. In Leek houden zich hier diverse welzijnsorganisaties mee bezig.

GroenLinks Leek heeft een aantal van die organisaties uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen tijdens het Politieke Café. Uitgenodigd zijn Ciska Smits van St. Spinn, Meindert Bouma van Kerk en Samenleving en Hend Meendering van de provinciale Statenfractie van GroenLinks in Groningen. Samen willen we in gesprek gaan om erachter te komen wat de stand van zaken is en waar nog verbeteringen mogelijk zijn.

De avond wordt georganiseerd op vrijdag 2 december in het Dorpshuis van Tolbert aan de hoofdstraat 27. Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie.

De avond begint om 19:30 uur en de toegang is gratis.