Karin Dekker wordt voorgedragen als nieuwe wethouder

GroenLinks Leek draagt Karin Dekker voor als nieuwe wethouder

Na het plotselinge overlijden van wethouder Rien Honnef, moest GroenLinks in Leek, niet alleen deze klap verwerken, maar ook bezig met het invullen van de opvolging.

De afdeling heeft voor de opvolging een profielschets gemaakt en deze is afgestemd met de coalitiepartners, PvdA en CDA. Dit leverde geen verschillen op in gezichtspunten.

Vervolgens is GroenLinks met een aantal kandidaten in gesprek gegaan en heeft uiteindelijk besloten dat zij Karin Dekker gaat voordragen als kandidaat wethouder. De coalitiepartners hebben intussen kennisgemaakt en kunnen de keus van GroenLinks ten volle ondersteunen. GroenLinks is van mening met Dekker een stevige kandidaat te hebben gevonden, die zeker in staat kan worden geacht de ingeslagen weg voort te zetten.

 

Karin Dekker is nu directeur van Sinne kinderopvang. Sinne biedt opvang aan vierduizend kinderen in ruim 30 locaties in Leeuwarden. Daarvoor was Dekker wethouder in Groningen. Ze had daar ondermeer de portefeuilles financiën, personeel & organisatie, verkeer en vervoer en duurzaamheid. Eerder was Dekker o.a. raadslid, medewerker particuliere woningverbetering en werkte ze bij de Stichting Blijf van mijn Lijf (opvanghuis voor mishandelde vrouwen en hun kinderen).

 

Karin Dekker verlaat Sinne op een moment nadat in de afgelopen periode een reorganisatie is doorgevoerd, meer structuur is aangebracht in de financiën en de organisatie met enkele innovaties bij de tijd is gebracht.  "Ik laat een prachtige organisatie achter voor mijn opvolger.". 

 

Dekker heeft zin in haar nieuwe functie. Ze wil samen met burgers en ondernemers van Leek plannen maken en uitvoeren. Haar bestuursstijl wordt gekenmerkt door betrokkenheid, kennis van zaken, resultaatgerichtheid, humor, enthousiasme en altijd in voor een gesprek. " En natuurlijk ga ik samen met de leden van GroenLinks voor een goede uitslag bij de Tweede Kamerverkiezingen.". 

 

Karin Dekker zal op korte termijn kennismakingsgesprekken voeren met de fracties en vervolgens worden voorgedragen aan de raad als wethouder.