Doe mee

Wij vinden het van belang dat de overheid en de politiek de eigen verantwoordelijkheid van de burgers stimuleert.
Een moderne overheid is niet afzijdig maar uitdagend: zij bepaalt de grenzen, de regels en zij corrigeert zonodig de (krachts)verhoudingen tussen de spelers. Burgers, instellingen, organisaties en ondernemingen worden uitgedaagd mee te spreken, mee te doen.

Wilt u mee praten met GroenLinks Leek, Grootegast of Zuidhorn? Of overweegt misschien op termijn wel meer te gaan doen, bijvoorbeeld in het bestuur of als raadslid? U bent van harte welkom op onze fractievergaderingen. In de agenda kunt u nazien wanneer deze zijn.

De vergaderingen zijn normaal gesproken openbaar. Het is aan te bevelen u aan te melden, dat voorkomt dat u voor een gesloten deur komt te staan.
U kunt hiervoor, maar uiteraard ook voor uw vragen, contact opnemen met een van onze raadsleden