Afdeling

Op de website van GroenLinks Westerkwartier treft u informatie aan over de drie GroenLinks afdelingen in het Westerkwartier.

Zuidhorn  |  Grootegast  |  Leek-Marum

Ten westen van de stad Groningen ligt het Westerkwartier. Dit gebied behoorde van oudsher al tot het gewest 'Westerkwartier'. De grenzen van dit gebied zijn de provinciegrenzen van Drenthe en Friesland, en de rivier 'Reitdiep'. Momenteel maken meerdere gemeenten deel uit van dit landelijke gebied. De gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en het Middag-Humsterland (nu nog gedeeltelijk onderdeel van de gemeente Winsum) zullen per 1 januari 2019 samen verdergaan als gemeente Westerkwartier. In de aanloop naar deze herindeling zullen in november 2018 herindelingsverkiezingen gehouden worden. Vanwege de herindeling zijn de huidige afdelingen GroenLinks Grootegast, Leek-Marum en Zuidhorn samengevoegd. Zij bereiden zich gezamenlijk voor op de nieuwe verkiezingen. Informatie over de huidige en eerdere activiteiten van de fracties binnen de diverse gemeenten zijn terug te vinden op de websites van de afdelingen Grootegast, Leek-Marum en Zuidhorn.